top of page

サークル9:準備中

公開·8名のメンバー
Roshani Champika
Roshani Champika

Mesnevijanabosanskompdfdownload


Mesnevija na bosanskom pdf download
Mesnevija je jedno od najpoznatijih i najcjenjenijih djela islamske mistike, koje je napisao veliki sufijski učitelj Mevlana Dželaluddin Rumi u 13. stoljeću. Mesnevija se sastoji od šest knjiga, koje sadrže više od 25.000 stihova, prepunih mudrosti, ljubavi, savjeta i priča. Mesnevija je nazvana i "Kur'anom na perzijskom jeziku", jer je napisana na tom jeziku i zato što sadrži mnoge tumačenja i objašnjenja Kur'ana i hadisa.


DOWNLOAD: https://tricunscholer.blogspot.com/?pa=2w3ixP


Mesnevija je bila i ostala izvor inspiracije i duhovnog usavršavanja za milione ljudi širom svijeta, koji su u njoj pronašli put do Boga, sebe i drugih. Mesnevija je također utjecala na razvoj književnosti, kulture, umjetnosti i nauke u mnogim zemljama i civilizacijama.


Jedna od tih zemalja je i Bosna i Hercegovina, gdje je Mesnevija imala posebno mjesto u srcima i umovima ljudi. Mesnevija je prevođena na bosanski jezik još od 16. stoljeća, kada je prvi prijevod djelomično uradio Mehmed-beg Kukavica. Kasnije su uslijedili drugi prijevodi, kao što su oni Hadži Mujage Merhemića, Halida Hadžimulića, Fejzullaha Hadžibajrića i drugih. Mesnevija se također kazivala i tumačila u mevlevijskim tekijama, gdje su se okupljali ljubitelji Rumijeve poezije i učenja.


Danas, zahvaljujući tehnologiji i internetu, Mesnevija je dostupna svima koji žele da je pročitaju ili poslušaju na bosanskom jeziku. Postoje brojni sajtovi i aplikacije koje nude besplatno preuzimanje Mesnevije u pdf formatu, kao i audio snimke njenog kazivanja. Neki od tih sajtova su:  • [Academia.edu], gdje možete naći članak o tradiciji prevođenja, kazivanja i tumačenja Mesnevije u Sarajevu i nekim drugim mjestima u BiH, kao i neke primjere prijevoda i tumačenja.  • [Behar], gdje možete naći tematski broj časopisa posvećenog Rumiju, Mesneviji i mesnevihanima u Sarajevu, sa raznim tekstovima o njihovoj historiji, značaju i utjecaju.  • [Hanefijski mezheb], gdje možete naći linkove za preuzimanje nekoliko islamskih knjiga na bosanskom jeziku, među kojima je i Mesnevija.
Nadamo se da će vam ove informacije biti korisne i da ćete uživati u čitanju ili slušanju Mesnevije na bosanskom jeziku. Mesnevija je knjiga koja govori srcu svakog čovjeka, bez obzira na njegovu vjeru, naciju ili kulturu. Kao što je Rumi rekao: "Dođite, dođite, ko god da ste. Nevjernik, idolopoklonik ili vatropoklonik, dođite. Naše gostoprimstvo nije mjesto očaja. Čak i ako ste stotinu puta prekršili zakletvu, dođite."


グループについて

グループへようこそ!他のメンバーと交流したり、最新情報を入手したり、動画をシェアすることができます。

メンバー

bottom of page